Bild undersida

Laser

Fraktionerad laser

Denna teknik är en vidare utveckling av den traditionella superpulsade CO2-lasern. Tekniken innebär att man kan få en hudsammandragning och minskning av rynkor och veck i huden utan att samtidigt få någon större skada ytligt. Detta innebär att huden bara är måttligt rodnad under några dagar efter behandlingen. Behandlingen kan behöva upprepas 3 – 4 gånger med 4 – 6 veckors intervall för att erhålla bästa effekt. Lämplig är denna behandling efter t ex ansiktslyftningar och ögonlock där det kvarstår små rynkor och veck ytligt i huden. Behandlingen är endast lätt smärtande. Ibland kombinerar vi dock med lätta bedövningsformer lokalt eller allmänt.

Superpulsade CO2-lasern

Detta är en kraftig behandling som innebär att även hudens ytligaste skikt avlägsnas. Särskilt goda resultat erhålles vid t ex acne och vid behandling av djupare rynkor och veck kring munnen. Man måste ge fullgod bedövning lokalt eller generell nedsövning för att kunna behandla större områden. Läkningstiden efter denna djupa behandling är 8 – 18 dagar. Vid behandling kring munnen förser vi patienterna efteråt med munskydd för att de skall klara sig bättre socialt. Vi kombinerar oftast denna behandling med slipning av de djupaste rynkorna och vecken i huden varvid läkningen går snabbare och slutresultatet blir bättre.