Bild undersida

2015-01-23

Moms på estetisk plastikkirurgi och estetiska behandlingar

I enlighet med dom från EU-domstolen och direktiv från svenska Skatteverket kommer estetisk plastikkirurgi och estetiska injektionsbehandlingar att beläggas med 25% moms från och med 1/1 2015.

Undantag gäller för behandlingar som utförs i syfte att diagnostisera, tillhandahålla vård och bota sjukdomar eller i syfte att skydda, upprätthålla eller återställa människors hälsa. I den mån de aktuella tjänsterna utförs i syfte att behandla eller tillhandahålla vård för personer som till följd av sjukdomar, skador eller medfödda kroppsfel är i behov av estetisk kirurgi skulle de  kunna omfattas av begreppet "sjukvård" eller "sjukvårdande behandling". Detta innebär i sin tur att tjänsterna undantas från moms.