Bild undersida

Patientsäkerhet

Som patient på Plastikkirurgiska Institutet kan du känna dig trygg. Här finns både stor yrkeserfarenhet och beprövade metoder, men samtidigt de senaste tekniska hjälpmedlen.

Vi har en bevisad säkerhet både vid operation och den postoperativa vården. Det innebär att vi har utvecklat nya terkniska detaljer vid nästan varje operationstyp för att öka patientsäkerheten, utan att försämra resultaten.

Alla patienter övervakas efter operationerna av intensivvårdsutbildad narkossköterska samt med pulsoximetri. På varje uppvakningsrum finns syrgas, sug för att hålla andningsvägarna rena, patientlarm samt elektriska ställbara sängar. Avancerad EKG-övervakning vid behov.

Alla patienter övervakas tills de är helt vakna! Det innebär att de ska kunna gå upp, dricka vatten och kunna kissa.

Patientsäkerheten vilar på rutiner, personalens utbildning, postoperativ övervakning, operationstekniker och lokalernas utformning.

Vi uppfyller kraven med marginal i alla avseenden.