Bild undersida

Våra lokaler

Wieslanderska huset invid Turning Torso, Malmö

Sjukhuset togs i bruk oktober månad 2007 och omfattar totalt 1.200 kvadratmeter.

Fastigheten är brandsäkrad med cellindelning, automatiska branddörrar /rökluckor och automatiskt brandlarm (klassat med hög säkerhet). Larmet är kopplat till SOS och räddningstjänsten.
Räddningstjänsten är informerad om att speciella utrymningsbehov kan föreligga.

Två utrymningstrappor finns, varav den ena är klassad för sängbundna patienter.
Hiss finns, anpassad för bår/brits.
Alla plan har handikapptoaletter.

Byggnaden är utrustad med toppmodernt, datorstyrt värme/kyla- och ventilationssystem med specialfunktioner för operationssalarna.

Sjukhuset är utrustat med nödbelysning och reservström (UPS) för drift av operationssalarna inklusive utrustning under 4-5 timmar, vid driftstopp av det allmänna elnätet.

Sjukhuset har egen parkeringsplats. Dessutom finns allmän betalparkering på tomten bredvid sjukhuset.