Bild undersida

Bröstkirurgi

Bröstkirurgi är en av våra vanligaste och kanske mest tacksamma operationer då brösten utgör en viktig och känslig del av kvinnokroppen. Många kvinnor upplever av olika skäl problem med sina bröst - problem som vi på Plastikkirurgiska Institutet oftast kan åtgärda. Vårt mål är naturliga bröst med osynliga eller inga ärr!

Det som kvinnor upplever som problem med brösten är för små, för stora, hängande, tunga, asymmetriska, deformerade och tubulära (spetsiga) bröst - problem som vi kan lösa.
Vi utför bröstförstoring (inklusive användning av de senaste och säkraste implantaten via armhålan), reduktion, korrektion av bröstdeformiteter, asymmetrier (medfödda eller förvärvade) och rekonstruktion efter bröstcancer. Vi har en bra metod vid förebyggande bröstcancerkirurgi, som lämnar naturliga bröst med få ärr. Vi uppnår goda resultat vid bröstoperationer p.g.a en egenutvecklad teknik med vävnadsexpansion under operation samt egna nyutvecklade instrument.

Vackrare bröst utan ärr

Vår metod med bröstförstoring via armhålans hud och de nyare silikonimplantaten ger kvinnorna vackrare och mer naturliga bröst. En viktig del av tekniken är vävnadsexpansion det vill säga en förstoring av brösten under operationen samtidigt som vi skapar en ficka för bröstimplantaten. Just vävnadsexpansionen med en ”överexpansion” gör att vi får en fin och naturlig bröstform och mindre ont efter operationen. Ingen annan klinik har samma effektiva sätt att skapa en vacker bröstform. Detta är särskilt viktigt eftersom vi går via armhålans hud och man når inte ned till fåran under brösten utan specialinstrument och i vårt fall med vävnadsexpansion.

Vårt sätt sedan mer än 10 år att avlasta sår med långtidsverkande suturmaterial, speciella förband och kompressions-bh har gjort att ärren läker problemfritt. Vi ser nästan inga "fula ärr". Ytterligare hjälp har vi av speciella (t ex Dermatix) geler eller krämer som ytterligare dämpar sårreaktionen.

Ledande roll

Plastikkirurgiska Institutet i Malmö har haft en viktig roll vid utvecklingen av nya metoder inom bröstkirurgi. Teknik och resultat som presenterats vid medicinska kongresser, i facktidskrifter, veckomagasin och TV-program.

Teknik

Vår teknik med intraoperativ vävnadsexpansion och specialinstrument ger en fin bröstform och undre bröstpol också när vi går via armhålans hud. Vi använder nyare 3-skikts silikongel-implantat eller s.k. droppformade anatomiska implantat, eftersom dessa förändrats och blivit avsevärt mjukare. Innehållet är halvfast i dessa implantat. Intensiv forskning visar att implantaten är ofarliga. Vi kan erbjuda alla sorters implantat om patienten så önskar.

Doktorns kommentarer

Bröstformen blir bäst med den speciella teknik som docent Wieslander utarbetat (förstoring med gradvis expansion under operation och speciella instrument). Detta ger möjlighet att bedöma storlek, symmetri och form på operationsbordet.
Tekniken ger lika fin form som sk. anatomiska implantat (en fast och stel bröstform), som fordrar långa ärr (5-7 cm) under bröstet och där en fast kant ofta syns. Dessa s.k. gelehallonimplantat läggs nästan alltid över bröstmuskeln, vilket kan innebära många nackdelar. Reklamen för dessa implantat har dock varit intensiv och i normalfallet inte berättigad om man använder vår teknik. När vi förväntar oss svårigheter med bröstformen - t ex tidigare opererade patienter eller vid vissa missbildningar och mycket tunn bröstvävnad använder vi också droppformade implantat- men vi lägger dem då nästan alltid under muskulaturen. Den stora nackdelen med anatomiska implantat var att de fordrar ett ärr på bröstets framsida. När det redan finns sådana ärr är situationen annorlunda och anatomiska ( gelehallonimplantat) kan ge andra fördelar. Tekniken går dock framåt och sedan ett par år kan vi lägga in droppformade implantat via armhålan - upp till 350cc.

Fördelar med implantat under muskeln

Fördelarna med att lägga implantaten under bröstmuskeln är många. Man riskerar inte häng i brösten beroende på tyngden i implantaten och känseln i brösten störs mycket lite. Dessutom minskar risken för sk kapselbildning dvs onaturligt hårda bröst, vilket är ca 1/500 hos oss idag. Implantaten under muskeln känns sällan, medan de över muskeln både kan kännas och synas. Implantat under muskeln stör mammografi minst.

De nyare 3-skikts silikonimplantaten är de mest naturliga. När de läggs in via armhålans hud, vilket vi gör i 90% av fallen blir det mycket svårt att se eller känna att en operation gjorts. Mycket omfattande forskning under de senaste 10 åren har inte kunnat visa något samband mellan sjukdom (t.ex. reumatiska sjukdommar) och silikonimplantat. Bröstcancer är ca 30 % mindre vanligt hos kvinnor med silikonimplantat och detta har bekräftats i upprepade undersökningar. Silikon finns i 2-3000 olika produkter i vår miljö och därför har vi alla silikon i kroppen, men kvinnor med silikonimplantat har inte mer silikon i vävnaderna.

Detta är skälen till att silikonimplantat åter har blivit de mest populära, eftersom de är mest naturliga. Koksaltimplantat har flera nackdelar: de går sönder, visar veck (rippling) och är fastare än normal bröstvävnad.

Våra metoder bevarar känseln i bröstvårta och vårtgård, amningsförmåga i aktuella fall, samt ger små eller praktiskt taget osynliga ärr. Vi har också en mycket låg frekvens av s.k. kapselbildning (hårt bröst) vid användande av implantat. (1/500 mot vanligen betydligt högre siffror och senaste undersökningen (2013) visade 1/701).

Vi har utveckat vår teknik och kan nu lägga in runda eller droppformade implantat med sk cohesive gel (ej flytande silikon) via huden högt upp i armhålan - utan att gå in i själva armhålan. Ärren blir ofta osynliga och omgivningen kan inte upptäcka några ärr.

Bröstoperationerna utförs på vår klinik i Västra Hamnen, Malmö.