Bild undersida

Bröstlyft

Ibland är brösten slappa men har en tillfredsställande volym och då gör man i enklare fall ett lyft av vårtgården och vid mer uttalade hudöverskott och häng en så kallade mastopexi som är en förminskning av bröstets hud.

Vid måttliga överskott i huden och ett ringa häng kan man göra en så kallad fallskärmsplastik med endast ärr kring vårtgården och ett kortare ärr på bröstets framsida.

I mera uttalade fall måste hudkostymen minskas i hela bröstet och det medför ärr kring vårtgården, på bröstets framsida och i fåran nedom bröstet. Detta blir enda sättet att konsumera allt för mycket hud på bröstet.

Vid dessa operationer bevarar känseln i bröstvårta/vårtgård och ofta även amningsförmågan. Känseln kan dock vara påverkad i ett par månader och man kan inte helt garantera att amningsförmågan finns, eftersom den saknas hos vissa individer.

Bröstlyftoperationerna utförs på vår klinik i Västra Hamnen i Malmö.