Bild undersida

Bröstvårtor

Av olika skäl upplever rätt många kvinnor problem med bröstvårtorna. De kan upplevas som allt för långa, tjocka, delade och vara indragna.

Vid indragna bröstvårtor kan det vara omöjligt att amma. Barnet får inte fatt i bröstvårtan. Orsaken till det senare problemet är att mjölkgångarna är för korta och därmed drar in själva bröstvårtan. När framtida amningsförmåga inte är aktuell så kan man dela mjölkgångarna på insidan och få fram en stor del av själva bröstvårtan. Dr Wieslander har också en speciell teknik att hjälpa fram bröstvårtan genom att hänga upp den i små flikar från vävnaden i vårtgårdsområdet.

Allt för långa bröstvårtor behandlar vi som bildillustrationerna visar. Vid allt för tjocka bröstvårtor kan vi ta ut en kil längs sidan och fälla ihop kanterna varvid bröstvårtan eller på latin mamillen blir avsevärt smalare. Känseln kan påverkas under en period efter en sådan mamillplastik. Vi har aldrig haft cirkulationsproblem vid dessa operationerna.

När vi talar om bröstvårtor (mamiller) menar vi endast den normalt utstående delen och inte vårtgården runt om. Vårtgården upplevs av många kvinnor allt för vid. Särskilt händer detta om brösten har ett så kallade tubulärt utseende. Detta syns tydligt vid tubulära bröst som vi visar på flera ställen under bröstkirurgi.

Operationerna sker på vår klinik i Västra Hamnen i Malmö, ett av världens vackraste privata sjukhus och samtidigt ett av de mest tekniskt avancerade.