Bild undersida

Gäddhäng

Gäddhäng innebär häng i överarmarna. Endast hos yngre personer kan man korrigera överskottet genom fettsugning och  ett kompressions-bandage under flera månader. Hos äldre  personer måste man  ta bort både hud och fettöverskott.