Bild undersida

Gynekologisk kirurgi

Vi utför gynekologisk kirurgi på vårt moderna sjukhus i Malmö. Problemen kan vara av funktionell eller estetisk art. 

Beroende av vilken slags operation som utförs, ges olika typer av bedövning. Vid större operationer finns alltid narkosläkare närvarande, vid minde operationer specialutbildade narkossköterskor. 

Efter vissa ingrepp bör man ligga kvar över natten men efter de flesta kan man gå hem samma dag. Vi har bekväma uppvaknings/övernattningsrum med tillsyn av personal även nattetid. Vi erbjuder mat och dryck.

Patienter kan själva söka för sina problem, men vi tar även emot remisser från privatpraktiker.

Patienten har kontakt med samma läkare. Noggrann information ges om ingreppets art, förväntat resultat, postoperativa föreskrifter och om komplikationsrisker.
Ingrepp som erbjudes:

blygdläppsplastik - vanlig operation vid besvärande inre stora blygdläppar.
återställning av förslappade slidväggar - efter traumatiserande förlossningar.
uppbyggnad med fett - på grund av uttänjd slidöppning.
blygdläppsförstoring - på grund av slappa stora blygdläppar som blir alltmer populärt hos kvinnor runt 60-70 år och en del yngre kvinnor som tycker att de större blygdläpparna antingen är för små eller slappa.
fettsugning av venusberg - på grund av buktande venusberg.