Bild undersida

Övrigt

Vadimplantat

Det är inte ovanligt att framförallt kvinnor upplever sina vader som allt för tunna och ibland osymmetriska. Själva kallar de ofta detta för ”fågelben” och vägrar visa underben i kjol. Få patienter blir lyckligare än de som har fått en utfyllnad av sina tunna underbene. Trots att man lägger in stora silastic implantat har dessa patienter få besvär efter några veckor och vissa hävdar till och med att de aldrig haft några besvär under 20 år. Tunna vader, det vill säga dåligt utvecklad muskulatur i underbenen förekommer också vid en rad sjukdomstillstånd t ex efter polio. Nervskador i benen kan leda till samma tunna underben. Oftast är det insidan av underbenens muskulatur som är dåligt utvecklad. 

Vi opererar detta i narkos och gör en liten hudöppning på baksidan av knävecken, ett ärr som aldrig syns senare. Man gör sedan en öppning på insidan av det stora benet i vaden där det normalt finns ett utrymme där ett vadbensimplantat kan stoppas in. Resultatet blir en utfyllnad på insidan av underbenet. Se bildexempel. Antibiotika ges i efterförloppet. 

Operationerna sker på vår moderna klinik i Västra Hamnen, Malmö.

Stjärtimplantat

Om stjärten är platt och tunn upplevs detta ibland som mycket oattraktivt. Stjärten kan ha detta utseende hos yngre individer men framförallt blir rumpan platt när man kommer upp i medelåldern. Ibland har man varit överviktig tidigare. Vissa sjukdomar som t ex polio kan ha efterlämnat resttillstånd med nästan avsaknad av muskulatur i stjärten. Detsamma kan hända efter vissa andra nervskador. 

Vissa män vill också ha en utskjutande rumpa. Det förekommer hos transsexuella män och hos män som bytt till kvinnligt kön. De flesta av oss känner till att det i Argentina är mycket populärt att förstora stjärten. Ingreppet sker i narkos. Man gör en liten öppning mellan skinkorna där implantatet stoppas in. 

Sedan bara ett par år har ett alternativ kommit med förstoring av stjärten i form av kroppseget fett. Det fordras att man har god tillgång till fett för att resultatet skall ge en tillräckligt stor effekt. Kroppseget fett kan man fylla på flera gånger. Se exempel.