Bild undersida

Vävnadsexpansion

Vävnadsexpansion har under de senaste tjugo åren blivit en av de viktigaste rekonstruktiva teknikerna i plastikkirurgi. Tekniken har fått en utbredd användning vid åtgärdande av medfödda och förvärvade defekter, både vid estetiska och funktionella rekonstruktioner. Principen är gradvis förstoring av en "silastic" ballong, placerad under huden intill en defekt.

"Tissue engineering"

En expanderad lokal hudlambå kan skapas med samma textur, färg och hårväxt som normalt skulle ha funnits i defekten. Tekniken bevarar hudkänseln, även om den temporärt kan vara påverkad. Vävnadsexpansion sträcker överliggande hud, drar in vävnad från omgivningen och stimulerar snabbt vävnadstillväxt. Samma vävnad kan expanderas upprepade gånger och därmed kan stora prefabricerade lambåer skapas. Vävnadsexpansion är "tissue engineering" in vivo. Lambåerna kan skapas med ett visst utseende, och lokaliseringen av det slutliga ärret kan väljas när expansion sker på båda sidorna om en defekt. Expanderad vävnad hos barn följer senare tillväxt. Vävnadsexpansion kan idag utföras intraoperativt (minuter), snabbt (veckor) och slutligen traditionellt (månader).

Jättenevus - födelsemärke

Stora defekter på bålen kan avlägsnas genom vävnadsexpansion i omgångar. Stora och många expandrar kan användas samtidigt och vid på varandra följande expansioner. Pojken nedan hade ett jättefödelsemärke på bålen. Efter vävnadsexpansion och lambåplastiker med den nyskapade huden i omgångar ser vi att resultatet två år efter den slutliga rekonstruktionen är utmärkt.