Bild undersida

Patientfall

Skalperingsskada

Patienten, på bilden nedan, är en 29-årig kvinna med en allvarlig huvud- och pannskada med förlust av pannhud och hårbärande hjässa/skalp. Efter rekonstruktion med vävnadsexpansion har hårlinje och panna ett normalt utseende och den ursprungliga och mycket allvarliga skadan är nu osynlig.

 

Medfött jättenevus och ärrbildning

Vävnadsexpansion har blivit en värdefull komletterande teknik vid ansikts- och halsrekonstruktioner. Pojken nedan, 8 år, hade utbredda nevusförändringar på högra kinden och halsen samt ärrbildning efter tidigare operationer. Efter operation med vävnadsexpansion har nevusförändringarna i ansiktet och på halsens högra sida avlägsnats varvid ett normalt socialt liv möjliggjorts. Något alternativ till vävnadsexpansion föreligger inte. Pigmentförändringar på örat har också avlägsnats. Efterbilden nedan är flera år efter rekonstruktion.